Yeni Metropol
Mobil Sağlık Araçlarında Verilen Hizmetler Header

Mobil Sağlık Araçlarında Verilen Hizmetler

Mobil Sağlık Araçlarında Verilen Hizmetler

Yeni Metropol OSGB olarak, mobil sağlık ünitelerini hizmetinize sunuyoruz. Mobil sağlık araçları; işyerlerinin çalışanlarına fiziksel ve tıbbi muayeneler, sağlık hizmetleri ve özel tıbbi muayeneler için yerinde erişim imkanı sağlayan tam donanımlı modern ve son teknolojik birimlerdir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği; iş verenler, çalışanların sağlık muayenelerini yaptırmakla yükümlüdür. Tüm çalışanların sağlık tetkiklerinin, işe girişten itibaren belirli aralıklarla tekrarlanması ve takip edilmesi gerekir. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması, sorunları önceden belirlenmesini ve oluşabilecek risklere karşı tedbir alınmasını sağlayacaktır.

Yeni Metropol OSGB olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılması gereken tüm periyodik sağlık tetkik hizmetlerini, mobil sağlık araçlarımız ve sağlık personellerimiz ile işyerinizde veriyoruz.

 

İşitme Testi (Odiometri)

İşitme testleri, kulak hastalıklarının tespiti ve işitme sağlığının kontrolü için yapılır. İşitme testleri kapsamında birçok test bulunur. Hekimler, bu testlerden hangisinin yapılacağını, hastanın şikayetleri ve muayene bulgularına göre belirler. 

Çalışanlar, bazı çalışma ortamlarında orta ve yüksek şiddetteki seslere uzun süre maruz kalabilir. İşitme kaybını, erken safhalarda fark etmek pek mümkün değildir. Bu nedenle bu tür ortamda çalışanlara, belli aralıklarla odiometri testi yapılması gerekir.

Saf ses odyometri tesitinde; insan kulağının duyarlı olduğu 250-500-1000-2000-4000-8000 Hz aralıklarındaki işitme kabiliyetlerine bakılır. Gürültü nedeniyle işitme kaybının oluşması iki şekilde gözlemlenir. Birincisi yüksek bir sese anlık olarak maruz kalmak, diğeri ise orta veya yüksek seslere uzun süre maruz kalmaktır. Çalışma ortamlarında genellikle ikinci çeşit işitme kayıplarına rastlanmaktadır. Bu tür işitme kayıpları ancak odyometri testi ile tespit edilebilir.

 

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Çalışma ortamında bulunun gaz, toz, duman veya kimyasal maddelere maruz kalan çalışanlarında solunum yolları ve akciğerleri belirli aralıklarla sağlık taramasından geçirilmelidir. Çünkü bu tür ortamlarda çalışanların, akciğer hastalıkları ve akciğer kanserine yakalanma riski yüksektir.

Solunum Fonksiyon Testi ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu nefes alıp verme esnasında güçlü solunum faaliyeti sonucu oluşan haca akım hızı ölçülür. Bu test, birçok ciddi hastalığın tanısında büyük öneme sahiptir.

 

Akciğer Grafisi

Çalışanların, akciğer hastalıklarından korunmasının yanı sıra olası riskleri takip edip önlem almak büyük bir öneme sahiptir. Akciğer grafisi, bu amaçla yapılması gereken en önemli tetkiklerden biridir. 

Akciğer filmleri 35x35 cm boyutunda olmalıdır. Akciğer grafisinin alınacağı mobil sağlık aracındaki röntgen cihazlarının yeterliliğinden emin olunmalıdır. Ayrıca filmler uzman radyologlar tarafından değerlendirilmelidir. 

Aşı Uygulamaları

Mobil sağlık hizmetleri kapsamında tetonoz aşısı, hepatit aşıları ve grip aşıları yapılmaktadır. Hepatit aşıları, hepatit testleri sonucunda uygun olan hastalara uygulanır. Grip aşıları ise istek doğrultusunda yapılır.

 

Laboratuvar Tetkikleri
 • Gaita da parazit
 • Boğaz kültürü
 • Anti Hbs
 • Hbs Ag
 • Kanda kurşun
 • Kanda çinko
 • Idrarda Fenol
 • Asetil kolinesteraz
 • SGOT
 • SGPT
 • Gamma GT
 • Hemogram
 • Tam idrar tahlili
 • Anti HİV
 • Üre
 • Ürik Asit
 • Sedimantasyon
Görme Bozuklukları ve Renk Körlüğü Taraması

Çalışanların görme bozukluklarının takibi; çalışanların görme kalitesinin işe uygunluğunun saptanması için önem taşır. Görme bozuklukları ve renk körlüğü taramaları, işe giriş sırasında yapılır. Bunun nedeni işe giriş sırasında uzağı ya da yakını görememe veya renk körlüğü gibi rahatsızlıkları tespit etmektir. 

Göz taramalarının; işe giriş sağlık raporu kapsamında yapılmasının yanı sıra periyodik sağlık taramalarında da yapılması bir yükümlülüktür.

 

 

Portör Taramaları

İşyerlerinde çalışanlara yapılması zorunlu olan tetkiklerden biri de portör taramalarıdır. Tüm çalışanlar işe giriş sırasında ve periyodik olarak portör taramaları yaptırmalıdır. 

Özellikle gıda sektörü ve kreş çalışanlarının yaptırması zorunlu olan portör taramalarında, birkaç farklı test uygulanır.

Gaita mikroskopisi, gaitada parazit ve parazit yumurtası incelemesinde; dışkıda bağırsak parazitleri, mikroskobik inceleme yöntemiyle analiz edilir. Bu test 6 ay aralıkla yaptırılmalıdır.

Gaita kültürü ve antibiyogrami testi; salmonella ve shigela bakterilerin dışkıda araştırılmasıdır. Yılda 1 kez tekrarlanmalıdır.

Boğaz kültürü; boğazda bulunan beta hemolitik streptekok araştırılması için yapılır. Yılda en az 1 kez yapılması gereken tetkiklerdendir.

Yeni Metropol Haberler Bütün haberleri listele

YENİ METROPOL İSAF FUARINDA

#

18-21 Eylül’de İSGDER ile birlikte İstanbul Fuar Merkezindeyiz.

YENİ METROPOL İSAF FUARINDA

18-21 Eylül’de İSGDER ile birlikte İstanbul Fuar Merkezindeyiz.

#

18-21 Eylül’de İSGDER ile birlikte İstanbul Fuar Merkezindeyiz.

18-21 Eylül’de İSGDER ile birlikte İstanbul Fuar Merkezindeyiz.

18-21 Eylül’de İSGDER ile birlikte İstanbul Fuar Merkezindeyiz.

#

18-21 Eylül’de İSGDER ile birlikte İstanbul Fuar Merkezindeyiz.

18-21 Eylül’de İSGDER ile birlikte İstanbul Fuar Merkezindeyiz.

BALKAN KÜKÜRT ÇSGB DENETİMİNDEN BAŞARI İLE GEÇTİ

#

Balkan Kükürt Bakanlık Denetiminden sıfır eksik ile geçti. Yeni Metropol OSGB her denetimde kendini geliştirmeye devam ediyor.

BALKAN KÜKÜRT ÇSGB DENETİMİNDEN BAŞARI İLE GEÇTİ

27 ARALIK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK SINAVINA 5 KUR OLMAK ÜZERE 96 KURSİYER KATILACAK.

#

Eğitim Kurumlarının Yavaş Yavaş Kapandığı Güz Döneminde Aralık Sınavına 96 kursiyer ile katılacağız. İş Güvenliği Uzmanı Adaylarımıza Şimdiden Başarılar Dileriz.

27 ARALIK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK SINAVINA 5 KUR OLMAK ÜZERE 96 KURSİYER KATILACAK.

HAKDAĞI İNŞAAT BAŞAKŞEHİR ŞANTİYESİ ÇSGB DENETİMİNDEN BAŞARI İLE GEÇTİ

#

Hakdağı İnşaat Başakşehir Şantiyesi Bakanlık Denetiminden sıfır eksik ile geçti. Yeni Metropol OSGB her denetimde kendini geliştirmeye devam ediyor.

HAKDAĞI İNŞAAT BAŞAKŞEHİR ŞANTİYESİ ÇSGB DENETİMİNDEN BAŞARI İLE GEÇTİ

NUROL PARK PROJESİ SERTİFİKALI İLK YARDIM EĞİTİMLERİNİ YENİ METROPOL’DEN ALIYOR

#

Nurol Park Projesi Çalışanlarının Temel İlkyardım Eğitimlerini Başarı İle Tamamladık. Şimdi Sıra Sınavı Geçmekte..

NUROL PARK PROJESİ SERTİFİKALI İLK YARDIM EĞİTİMLERİNİ YENİ METROPOL’DEN ALIYOR

YENİ METROPOL İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI 5-6 EYLÜL’DE PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI EĞİTİMİNE KATILACAK.

#

Uzmanların Kişisel Gelişimine Katkıda Bulunmak Amacı İle Eğitimlerimiz Devam Ediyor.  İş Güvenliği Uzmanlarımızın Tamamı Yorum Akademi’de Düzenlenen Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimine Katılacak.

YENİ METROPOL İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI 5-6 EYLÜL’DE PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI EĞİTİMİNE KATILACAK.

İSGDER OLAĞAN TOPLANTISI YENİ METROPOL EĞİTİM KURUMUNDA GERÇEKLEŞTİ.

#

Yeni Metropol Eğitim Kurumu’nda İş Güvenliği Eğitimi ve Toplantılarınızı Gerçekleştirebilirsiniz.

 İSGDER OLAĞAN TOPLANTISI YENİ METROPOL EĞİTİM KURUMUNDA GERÇEKLEŞTİ.

MOOD AJANS İLK YARDIM EĞİTİMLERİNİ YENİ METROPOL’DEN ALIYOR.

#

Mood Ajans Çalışanlarının Temel İlkyardım Eğitimlerini Başarı İle Tamamladık. Şimdi Sıra Sınavı Geçmekte..

MOOD AJANS İLK YARDIM EĞİTİMLERİNİ YENİ METROPOL’DEN ALIYOR.

BLOG

Bütün blog içeriklerini listele

OSGB ve Hizmetlerinin Önemi

#

OSGB’ler, iş güvenliği kapsamında işyerleri için zorunlu olan koşulları sağlama konusunda işverenlere destek veren kurumlardır.

OSGB ve Hizmetlerinin Önemi

İlk Yardım Eğitimi ve İş Güvenliği

#

İş Güvenliği, çalışma ortamının güvenliğini sağlayarak, çalışma kalitesini ve üretim verimliliğini arttırmayı amaçlar. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de ilk yardım eğitimidir.

İlk Yardım Eğitimi ve İş Güvenliği

OSGB Ne İşe Yarar?

#

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kuruluşlardır. OSGB’ler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince; OSGB’ler, firmalara iş yeri hekimi, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı sağlamak gibi hizmetler verir.

OSGB Ne İşe Yarar?

Mobil Sağlık Araçları Nasıl Olmalıdır?

#

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında; işletmeler çalışanlarının sağlık tetkiklerini yaptırmakla yükümlüdür. Sağlık tetkikleri konusunda en büyük desteği mobil sağlık araçları sağlamaktadır.

Mobil Sağlık Araçları Nasıl Olmalıdır?

İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu

#

İş Güvenliği Uzmanlığı Kursunda; üniversitelerin Fizik ve Kimya lisans bölümlerinden mezun olanlara, mimarlara, teknik öğretmenlere, teknik elemanlara ve meslek yüksek okulu iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunlarına İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimi verilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu

İSAF FUARINDAYIZ

#

18-21 Eylül’de İSGDER ile birlikte İstanbul Fuar Merkezindeyiz.

İSAF FUARINDAYIZ

İş Güvenliği Sertifikası Nedir? Kimler Alabilir?

#

Üniversitelerin Fizik ve Kimya lisans bölümlerinden mezun olanlar, mimarlar, teknik öğretmenler, teknik elemanlar ve meslek yüksek okulu iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları sınava girmek suretiyle, aldıkları sınav sonucuna göre İş Güvenliği Sertifikası alabilir ve bu kapsamda İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapabilirler.

İş Güvenliği Sertifikası Nedir? Kimler Alabilir?

İş Güvenliği Uzmanı Eğitimi

#

Hızla artan sanayileşme ve teknolojileşme ile birlikte işyerlerinde, iş güvenliği bakımından sorunlar oluşmaya başladı.

İş Güvenliği Uzmanı Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

#

Bir çalışma kültürü olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) son yıllarda uyum süreçleriyle ivmelenmeye başlamıştır ve yönetmeliklerle birçok düzenlemeler yapılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur ?

#

İş Güvenliği uzmanı, yeni yasayla birlikte önemli bir konuma geliyor. Oldukça önemli ve zevkli bir iş kolu olan İş Güvenliği uzmanlığı, artık bir sektör olarak karşımıza çıkıyor.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur ?
SSS Bütün sık sorulan soruları listele